ท่านสามารถสมัครปฏิบัติธรรมผ่านเว็บได้ทันทีที่นี่

ต่อไปนี้คือรอบการปฏิบัติธรรมตลอดปี 2563 สำหรับปี 2564 จะเริ่มเปิดรับสมัครเดือนกันยายนนี้

โปรดอ่านกฎระเบียบการมาปฏิบัติได้ที่นี่ก่อนตัดสินใจสมัคร

(เมื่อกรอกครบแล้ว กดส่ง ( submit ) จะได้รับข้อความและ email ยืนยัน)


ปี พ.ศ. 2563 ( 2020)
 • - 6303 : 4-22 มีนาคม 2563
 • - 6304 : 4-12 เมษายน 2563
 • - 6305 : 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563
 • 6306: 6-14 มิถุนายน 2563
 • 6307: 11-19 กรกฎาคม 2563
 • 6308: 8-16 สิงหาคม 2563 (เฉพาะผู้ปฏิบัติเก่าเท่านั้น)
 • 6309: 5-13 กันยายน 2563
 • 6310: 17-25 ตุลาคม 2563
 • 6311: 14-22 พฤศจิกายน 2563
 • 6312: 12-20 ธันวาคม 2563

** 6308 รับเฉพาะผู้ปฏิบัติเก่าเท่านั้น


ปี พ.ศ. 2564 ( 2021)

เริ่มเปิดรับสมัครเดือนกันยายน 2563 ป็นต้นไป

 • 6401: 16-24 มกราคม 2564
 • 6402: 13-21 กุมภาพันธ์ 2564
 • 6403: 20-28 มีนาคม 2564
 • 6404: 10-18 เมษายน 2564
 • 6405: 1-9 พฤษภาคม 2564
 • 6406: 12-20 มิถุนายน 2564
 • 6407: 10-18 กรกฎาคม 2564
 • 6408: 7-15 สิงหาคม 2564
 • 6409: 11-19 กันยายน 2564
 • 6410: 9-17 ตุลาคม 2564
 • 6411: 6-14 พฤศจิกายน 2564
 • 6412: 11-19 ธันวาคม 2564