คลิกเปิด ใบสมัครออนไลน์ที่นี่
(เมื่อกรอกครบแล้ว กดส่ง ( submit ) จะได้รับข้อความและ email ยืนยัน)


ปี พ.ศ. 2563 ( 2020)
6306: 6-14 มิถุนายน
6307: 11-19 กรกฎาคม
6308: 8-16 สิงหาคม
6309: 5-13 กันยายน
6310: 17-25 ตุลาคม
6311: 14-22 พฤศจิกายน
6312: 12-20 ธันวาคม

** 6308 รับเฉพาะผู้ปฏิบัติเก่าเท่านั้น