สมัครหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา

หลักสูตรจาก "พุทธานุสสติ" ณ วัดป่าดอนหายโศก

ผู้ปฏิบัติหลีกเร้น *
ผู้หลีกเร้นเก่า ผู้หลีกเร้นใหม่
รอบที่ต้องการปฏิบัติ Select Schedule *

ข้อมูลส่วนตัว (เป็นรายบุคคล)

ชาย Male หญิง Female นักบวช Recluse

การเดินทางมาวัด จากตัวเมืองอุดรฯ:

ทางวัดฯ จะช่วยประสานงานรถรับจ้างที่ได้รับอนุญาต กับผู้หลีกเร้นท่านอื่นๆ ที่มาวัดฯ ในเวลาไล่เลี่ยกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

07:00 น. สถานีขนส่งอุดรฯ
11:00 น. สนามบินอุดรฯ
จะเดินทางมาวัดฯ ด้วยตนเอง ไม่ต้องการรถรับ

เฉพาะผู้หลีกเร้นเก่า

ความต่อเนื่องในการปฏิบัติ
ปฏิบัติเป็นประจำ
ปฏิบัติเป็นครั้งคราว
ไม่ได้ปฏิบัติ
ในกรณีที่วัดฯ ต้องการผู้ช่วย ท่านยินดีที่จะทำหน้าที่อาสาสมัครได้หรือไม่
ได้
ไม่ได้

เฉพาะผู้หลีกเร้นใหม่

ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนคลิ๊กส่ง

ด้วยการคลิกปุ่ม Submit (ส่งใบสมัครนี้) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

  • ได้อ่านทำความเข้าใจ เอกสาร คำแนะนำ และกฎระเบียบต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว และยินดีที่ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  • การมาหลีกเร้นปฏิบัติในครั้งนี้ด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง
  • ข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ