ข่าวฆาตรกรที่ฆ่าคนด้วยยาพิษ สารไซยาไนด์ จากข่าวจะพบว่ามีเรื่องกามมาเกี่ยวข้อง เช่น เรื่องเงินๆ ทองๆ การเล่นแชร์ มาล่อลวงให้หลงไป สุดท้ายถูกจับได้ เพราะประทุษร้ายกุมารี คือ ไปฆ่าคนที่มีบิดามารดา พี่น้องรักษา จึงสืบเรื่องตามหาสาเหตุการตาย ซึ่งสอดคล้องกับพุทธพจน์ 8 ประการ ของคนชั่วที่จะทำให้ถูกจับได้โดยง่าย มีดังนี้

1. ประหารคนที่ไม่ประหารตอบ (ทำร้ายผู้บริสุทธิ์)

2. ถือเอาสิ่งของไม่ให้เหลือ

3. ลักพาสตรี

4. ประทุษร้ายกุมารี

5. ปล้นบรรพชิต

6. ปล้นราชทรัพย์

7. ทำงานใกล้ถิ่นเกินไป

8. ไม่ฉลาดในการเก็บ

พระพุทธเจ้าอุปมายาพิษเปรียบได้ดั่งอวิชชา คือ ความไม่รู้ ลูกศรเปรียบดังตัณหา (ที่มา: สุนักขัตตสูตร) หากเราไม่ทำจิตของเราให้อยู่เหนือจากผัสสะ ให้พ้นทุกข์ เราก็จะโดนพิษ คือ อวิชชา และตัณหาครอบงำ


Timeline

[03:50] ฟังธรรมแล้วสามารถรักษาครอบครัวไว้ได้
[08:39] อนุสานียปาฎิหาริย์
[17:06] พุทธภาษิต เรื่องยอดธงคือพระสงฆ์
[18:35] ข่าว ฆาตกรใช้สารพิษ คือ ไซยาไนต์
[19:37] พุทธพจน์ 8 ประการ ของมหาโจร
[33:19] Q1 ทำไมคนเราถึงทำชั่ว ทำไม่ดี ได้ง่ายๆ?
[36:29] ตัวอย่าง Case องคุลีมารโจร
[51:37] Q2 ถ้าการวางยาง่ายแบบนี้ แล้วเราถูกวางยาแล้วหรือยัง?
[54:43] มรณสติ