ความตายไม่ยกเว้นให้กับใครๆ ทุกคนต้องตายหมด ความตายไม่เที่ยงเป็นอนัตตา ความตายไม่ต่อรอง อ้อนวอนได้สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ ไม่ใช่ความตาย แต่เป็นความอยาก ที่มาเกาะเกี่ยวกับความตาย

ดังนั้นเราจึงต้องใช้ปัญญาเปลี่ยนความเศร้าใจเสียใจเป็นความสุข ให้ทำความเข้าใจเรื่องของความตายให้ดี เพื่อที่ความตายนั้นจะมาทำให้เราเกิดความทุกข์ในจิตใจเราไม่ได้


Timeline

[05:18] เริ่มเรื่องความตาย
[16:52] 1 เข้าใจความตาย 1.1 ความตายคืออะไร
[22:59] 1.2 สาเหตุของความตาย
[25:41] 1.3 ความตายเป็นอนัตตา
[30:07] 1.4 ไม่ต่อรอง อ้อนวอน
[33:29] 2 ความอยาก ทำให้ทุกข์ ไม่ใช่ตาย
[42:18] 3 ใช้ปัญญาแยก
[43:38] 4 เตรียมการยอมรับไว้ก่อน
[48:44] สรุป