มีพญาวานรตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึก มันเที่ยวหากินอยู่ในชายป่าใกล้กับแม่น้ำใหญ่ ซึ่งมีเกาะกลางน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ในแม่น้ำนั้นมีจระเข้ผัวเมียอาศัยอยู่ วันหนึ่งนางเห็นพญาวานรกระโจนข้ามแม่น้ำไปหากินที่เกาะ นางปรารถนาอยากกินหัวใจวานรมาก รบเร้าสามีเพื่อให้นำวานรมาเป็นอาหาร หลังจากหาอาหารพญาวานรก็มุ่งหน้ากลับที่อยู่ของตน สังเกตเห็นแผ่นหินที่ผิดไปจากเดิม จึงวางอุบายแกล้งตะโกนเรียกแผ่นหิน เจ้าจระเข้หลงกลจึงขานรับ พญาวานรรู้ได้ว่าเป็นจระเข้นอนอยู่ จึงวางอุบายให้จระเข้อ้าปากรอเพื่อที่ตนจะโดดเข้าไปในปาก ทันทีที่อ้าปากพญาวานรก็รีบเหยียบหัวจระเข้ แล้วถีบตัวข้ามไปยังฝั่งในชั่วพริบตา พญาวานรรอดพ้นจากความตายมาได้เพราะสติปัญญาอันฉลาดหลักแหลม 

อ่าน “วานรินทชาดก ว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู”

อ่าน “ตโยธรรมชาดก ว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู”

อ่าน “อรรถกถา อุจฉังคชาดกว่าด้วย หญิงหาลูกหาผัวได้ง่าย”

อ่าน “อรรถกถา วิสวันตชาดกว่าด้วย ตายเสียดีกว่าดูดพิษที่คายออกแล้ว”


Timeline
[00:25] นิทานพรรณนา “รอดพ้นภัยได้ด้วยปัญญา”
[03:24] วานรินทชาดก ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด
[21:41] ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู
[37:09] อุจฉังคชาดก ว่าด้วยหญิงหาลูกหาผัวได้ง่าย
[49:27] วิสวันตชาดก ว่าด้วยตายเสียดีกว่าดูดพิษที่คายออกแล้ว