อย่าไปแสวงหาทุกข์จากความสุข โดยการดื่มน้ำเมา ถึงแม้บางทีเราต้องเจอความทุกข์ เพื่อให้ได้สุขในภายภาคหน้า เช่น เราทำความเพียร ต้องรักษาศีล 8 ต้องอดข้าวเย็น บางทีมันก็หิว…อดทนเอา แต่ว่าสุขคืออะไร คุณมีศีล จิตคุณจะสงบได้ต่อไป

ฟัง “มงคลชีวิต 20 #การงดเว้นจากบาป”


Timeline
[00:34] ปฏิบัติภาวนา เจริญอานาปานสติ
[15:39] การเว้นจากการดื่มน้ำเมา
[20:39] “สุรา” คือ?
[27:18] การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา
[38:13] โทษจากการดื่มน้ำเมา