สิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ ‘เกิด’ คือ อุบัติ ‘ดับ’ คือ นิโรธ เมื่อมีการเกิดอุบัติขึ้น การเกิดก็ดับไป เป็น “ชาติหรือชา-ติ” ถ้าตายคือมรณะ แล้วคิดว่าตายซะ ปัญหาจะจบๆ ไป มันไม่ใช่ แต่ความตายเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ต่างหาก “การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป ทำให้ปราณหรือชีวิตหายไป ล่วงไป อันนี้เป็นการผิดศีล ยิ่งทำให้ความทุกข์เพิ่มขึ้น” แต่จะดับการตาย ต้องดับที่การเกิด ด้วยการปฏิบัติตามระบบของมรรค 8

ถ้ามีการเจริญอิทธิบาทสี่ จะทำให้อายุสังขารของเรา ในที่นี้หมายถึงแขนขา และระบบสมอง อยู่ได้เต็มขีดจำกัดของเขา และถ้าเรา “เกษียณ” หมายถึง มีโอกาสว่าง นอกจากจะทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ แล้ว ให้ทำที่พึ่งของเราต่อไปและต่อๆ ไป คือ บุญกุศล ให้มาพัฒนาตรงนี้ “ฝึกสมาธิ ฟังธรรม” บุญเกิดได้หลายอย่าง และจิตไม่ได้จะมีหญิง หรือชาย เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ มีสิทธิเท่าเทียมกัน ตรัสรู้ธรรมได้ ทำได้เหมือนกัน


Timeline
[00:56] ข้อคิดจากข่าว: บัณฑิตร่างกายพิการเรียนจบได้เกียรตินิยม
[08:25] จากข่าวสถิติการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา: การฆ่าตัวตายบาปหรือไม่ อย่างไร
[21:48] จากข่าวโรคความจำเสื่อม: ทำอย่างไรจะมีความจำดี ไม่หลงลืม
[32:12] การเกษียณอายุ: กิจกรรมที่เหมาะสม และการบวช
[42:17] Q. ผู้หญิงบวชไม่ได้ และถ้าอยากได้บุญต้องทำอย่างไร
[44:34] Q. เหตุผลที่พระสงฆ์ฉันข้าวน้อย
[50:05] Q. กฎหมายทำแท้ง