ตามใจท่านกับ 2 คำถามหลัก ในเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์ และ วิธีเจริญอนิจจสัญญาอย่างง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน 

“คนที่มีราคะ โทสะ โมหะมาก เมื่อถูกเบียดเบียนด้วยกิเลส มันทำให้เห็นทุกข์ได้ชัดเจน พระพุทธเจ้าจึงเอาประโยชน์ในข้อนี้…คุณรู้สึกเครียด คุณรู้สึกโกรธ ให้คุณเห็นความไม่ดีตรงจุดนี้ นี่คือ ทุกขาปฏิปทา ในขณะที่คนที่มีราคะ โทสะ โมหะเบาบาง จิตเขาจะไม่ค่อยได้ถูกเบียดเบียนด้วยกิเลส เมื่อมีผัสสะมากระทบก็สามารถสงบนิ่งได้ ทำให้สามารถเข้าสมาธิได้ง่าย นี่คือ สุขาปฏิปทา แต่ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติแบบไหนก็ตาม จุดประสงค์ก็คือ ให้เกิดการปล่อยวางให้ได้”


Timeline
[03:36] พระภิกษุในธรรมวินัย มีหลักปฏิบัติของภิกษุในปัจจุบันนี้ ควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้ถูกต้องอย่างไรบ้างจึงจะเหมาะสมที่สุด
[23:00] ในการลาสิกขาของพระ
[36:12] เพศที่ 3 บวชเป็นพระได้หรือไม่
[41:14] วิธีเจริญอนิจจสัญญาในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ
[52:49] กำหนดการจัดรายการสดที่ สวท. โดยจะมีการออกอากาศในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 (เวลา 5:00 น. – 6:00 น.) ซึ่งจะมีการแจกสื่อธรรมะต่างๆผ่านทางรายการด้วยเช่นกัน