ตารางการปฏิบัติธรรม ปี 2563 ได้มีกำหนดการออกมาเรียบร้อยแล้วท่านสามารสมครได้

โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ปี พ.ศ. 2563 ( 2020)
6304: 4-12 เมษายน(เต็ม-ปิดรับสมัคร)
6305: 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม(เต็ม-ปิดรับสมัคร)
6306: 6-14 มิถุนายน(เต็ม-ปิดรับสมัคร)
6307: 11-19 กรกฎาคม(เต็ม-ปิดรับสมัคร)
6308: 8-16 สิงหาคม **รับเฉพาะผู้ปฏิบัติเก่าเท่านั้น** (เต็ม-ปิดรับสมัคร)
6309: 5-13 กันยายน
6310: 17-25 ตุลาคม
6311: 14-22 พฤศจิกายน
6312: 12-20 ธันวาคม

ท่านสามารถมา อ่านกฎระะเบียบได้ที่นี่

และ สมัครได้ที่ลิงก์นี้