คอร์สออนไลน์ "เข้าใจจิต/มโน/วิญญาณ ด้วยอริยสัจ" อยู่ระหว่างการจัดทำ ทางทีมงานจะติดต่อท่านกลับไป ให้ท่านเข้าคอร์สได้เป็นกลุ่มแรก เมื่อคอร์สพร้อมแล้ว

โปรดให้ Email ไว้ที่ฟอร์มนี้