วันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ ดร. สะอาด ฐิโตภาส (พระครูสิทธิปภากร) และในปี 2564 นี้ ครบรอบอายุ 74 ปี ของหลวงพ่อ คณะศิษย์ จึงได้จัดงานมุทิตาจิตสักการะ เพื่อระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

เริ่ม 19:00 น.

  • เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล
  • ถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย แด่พระสงฆ์
  • ฟังพระธรรมเทศนาอบรมภาวนา ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ตลอดทั้งคืน

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

  • 0715 น. พระสงฆ์บิณฑบาต
  • 0800 น. ถวายภัตตาหาร
  • 0930 น. พิธีถวายมุทิตาจิต

พิธีเสร็จก่อนเวลา 11 น.

ลงทะเบียนที่พักวันงาน