กำหนดพิธีพระราชทาน
น้ำหลวงอาบศพ
พระครูสิทธิปภากร
หลวงพ่อ ดร.สะอาด
ฐิโตภาโส

กำหนดการพิธีพระราชทาน
น้ำหลวงอาบศพ
วันพุธที่ 31 ส.ค. 2565

๐๙.๐๐ น.
นำสรีระหลวงพ่อจาก ร.พ.ศรีนครินทร์ กลับ วัดป่าดอนหายโศก จ.อุดรธานี
๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
คณะสงฆ์ / ฆราวาส สรงน้ำสรีระหลวงพ่อ
๑๖.๓๐ น.
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ**
๑๙.๓๐ น.
สวดพระอภิธรรม

** ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวแขนทุกข์

พิธีได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
ท่านสามารถร่วมงานสวดพระอภิธรรม
ตามหมายกำหนดการที่นี่