ท่านสามารถเข้าสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อ
หรือ ถวายผ้าบังสุกุล ได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 09:00 น.

การสวดพระอภิธรรม

พิธีบำเพ็ญกุศล สัตตมวาร (๗ วัน)
อังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

พิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
เสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พิธีบำเพ็ญกุศล ศตมวาร (๑๐๐ วัน)
อาทิตย์ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ในระหว่างนั้น จะมีการสวดอภิธรรมทุกวัน เวลา 19:30 น.
ท่านสามารถร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีโดย
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมได้
กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม


สรุปรายละเอียดก่อนกดยืนยัน

โปรดไปถึงวัดฯ ภายในเวลา 19:00 น. ของวันที่ เพื่อระบุชื่อผู้ถวายผ้าบังสุกุล

ร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นค่า
- ผ้าไตรจีวรบังสุกุล 4 ชุด,
- อาหารว่าง, เครื่องดื่ม ผู้มาร่วมงาน
- ปัจจัยถวายพระสวดอภิธรรม 4 รูป
ตามกำลังศรัทธา โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารของวัด หรือ บริจาคในวันงาน

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรบิ๊กซี
เลขบัญชี 950-0-04474-9