เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ท่านสามารถเข้าสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อหรือ ถวายผ้าบังสุกุล ได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 09:00 น. การสวดพระอภิธรรม พิธีบำเพ็ญกุศล สัตตมวาร (๗ วัน)อังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 พิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)เสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พิธีบำเพ็ญกุศล ศตมวาร…

กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

กำหนดพิธีพระราชทาน น้ำหลวงอาบศพ พระครูสิทธิปภากร หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันพุธที่ 31 ส.ค. 2565 ๐๙.๐๐ น.นำสรีระหลวงพ่อจาก ร.พ.ศรีนครินทร์ กลับ วัดป่าดอนหายโศก จ.อุดรธานี๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.คณะสงฆ์ / ฆราวาส สรงน้ำสรีระหลวงพ่อ๑๖.๓๐ น.พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ**๑๙.๓๐ น.สวดพระอภิธรรม…

ประวัติหลวงพ่อโดยสังเขป

ประวัติ ‘หลวงพ่อ ดร. สะอาด ฐิโตภาโส’ โดยสังเขป หลวงพ่อ ดร. สะอาด เป็นเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดป่าดอนหายโศก และ เป็นครูบาอาจารย์ผู้มีทักษะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา, โดยท่านได้รับความเมตตาอบรมด้านปริยัติและปฏิบัติจากสมเด็จพระญาณวชิโรดม ( หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ) และ และด้านข้อวัตรการภาวนาจากพระราชนิโรชรังสี ( หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ) การบรรพชา อุปสมบท…