อังคารที่ 28 กันยายน 2564 บ่ายโมง
อังคารที่ 21 กันยายน 2564 บ่ายโมง
อังคารที่ 14 กันยายน 2564 บ่ายโมง
อังคารที่ 7 กันยายน 2564 บ่ายโมง
อังคารที่ 31 สิงหาคม 2567 บ่ายโมง

24 สิงหาคม 2564 บ่ายโมง

Live เวลาใหม่ตอนแรก บ่ายโมงตรง

ฟังเรื่องอื่นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
พุทธบริษัท "มหาอุโมงค์" วันศุกร์ 20 ส.ค. 64 สองทุ่ม
พุทธบริษัท "อนัตตา" วันศุกร์ 20 ส.ค. 64 สองทุ่ม
พุทธบริษัทเรื่อง "รักษาจิตในภาวะวิกฤต" วันศุกร์ 13 ส.ค. 64 สองทุ่ม
พุทธบริษัท เรื่อง 'ขันธ์ 5' วันศุกร์ 6 ส.ค. 64 สองทุ่ม