24 สิงหาคม 2564

Live เวลาใหม่ตอนแรก บ่ายโมงตรง

ฟังเรื่องอื่นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
พุทธบริษัท "มหาอุโมงค์" วันศุกร์ 20 ส.ค. 64 สองทุ่ม
พุทธบริษัท "อนัตตา" วันศุกร์ 20 ส.ค. 64 สองทุ่ม
พุทธบริษัทเรื่อง "รักษาจิตในภาวะวิกฤต" วันศุกร์ 13 ส.ค. 64 สองทุ่ม
พุทธบริษัท เรื่อง 'ขันธ์ 5' วันศุกร์ 6 ส.ค. 64 สองทุ่ม