ขอเชิญร่วมงานถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ วัดป่าดอนหายโศก

กำหนดการ
07:00 น. พระสงฆ์บิณฑบาต
08:00 น. ถวายภัตตาหาร
10:00 น. ถวายผ้ากฐิน

(โดยในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม จะมีการฟังเทศน์คืนก่อนวันงาน)

เนื่องจากงานเริ่มในเช้าวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม สำหรับท่านที่ไม่มีที่พักใกล้กับวัด ทางวัดได้จัดสถานที่พักไว้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน หากท่านมีความประสงค์ โปรดให้ข้อมูลกับทางวัดที่ลิงก์นี้