ขอเชิญร่วมงานถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ วัดป่าดอนหายโศก

กำหนดการ
07:00 น. พระสงฆ์บิณฑบาต
08:00 น. ถวายภัตตาหาร
10:00 น. ถวายผ้ากฐิน

(โดยในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม จะมีการฟังเทศน์คืนก่อนวันงาน)


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกองบุญกฐิน
ถวายแด่คณะสงฆ์วัดป่าดอนหายโศก
โดยมี หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส เป็นประธาน


ช่องทางที่ 1 แสกนโค้ด

Scan QR Code โดยใช้ App ธนาคาร ท่านจะได้ รับใบอนุโมทนาบัตรชื่อผู้โอน ทันที

วัดป่าดอนหายโศก เป๋าตุงเติมบุญ 0994002264884002

ช่องทางที่ 2 โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ในกรณีที่ต้องการรับ ใบอนุโมทนาบัตรชื่ออื่น ๆ
โปรดโอนผ่านทางบัญชี

950-0-04474-9
ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีอุดร

ขออนุโมทนาบุญ

เพื่อรับใบอนุโมทนาโปรดกรอกฟอร์มที่นี่

การเดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี

ตามประกาศของสาธารณสุขจังหวัด ล่าสุด 10 กันยายน เป็น แผนผังที่นี่, รายละเอียดอย่างย่อดังนี้คือ ถ้าเดินทางมาจาก พื้นที่เสี่ยง ต้องฉีดวัคซีน 2 เข็มก่อน หรือ ไม่อย่างนั้น ก็ต้องกักตัว 14 วัน ณ สถานที่กักตัวของตำบล.

ลงชื่อพักที่วัด