“ตามใจท่าน” ในเอพิโสดนี้ เป็นไฟล์เสียง การออกอากาศ “ไลฟ์สด”  ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการสอบถามปัญหาหรือทักทายกันเข้ามาทางโทรศัพท์ 

คนที่ได้โสดาบัน เขาตัดกิจกรรมคนคู่ ลดลง หรือว่า ใช้ชีวิตปกติ?

คุณสมบัติของโสดาบัน คือ มีศีล เพราะฉะนั้น ศีลเป็นเรื่องมีกิจกรรมของคนคู่ได้ไหม? คำตอบคือ ได้ เพราะศีลข้อ 3 ที่ว่าด้วย การไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในกาม เช่น ล่วงภรรยาผู้อื่น ล่วงหญิงที่มารดา บิดาเขารักษาอยู่ ไม่ทำอย่างนั้น เพราะฉะนั้น ถ้าเรามีภรรยาอยู่แล้ว  หรือมีสามีอยู่แล้ว เราก็ไม่ล่วงเกินไปจากคู่ของเรา คุณก็มีกิจกรรมคนคู่ได้ ในความที่เป็นคู่ของเรา เช่น คุณไปกินข้าวด้วยกัน กระหนุงกระหนิง โทรหากันจ๊ะจ๋า พูดเกี้ยวกันบ้าง เป็นธรรมดา แต่ไม่เกินเลย ไม่ผิดศีล ไม่ไปทำกับคู่ของคนอื่น จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม 

“โสดาบัน” คือ คนที่เข้าสู่กระแส เป็นใคร? เป็นคนที่ปรับทิฏฐิให้ถูกต้องแล้ว เช่น สมมุติเราตื่นเช้ามา เรารู้สึกว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ มันไม่ค่อยเที่ยง อันนี้คุณมาถูกทางแล้ว เป็นโสดาปัตติมรรค มาตามทางที่จะไปสู่ทะเลแล้ว สมมุติเราอยู่ฝั่งนี้ มีภัยมากมาย เราจะไปทะเล คุณก็ออกจากฝั่ง จะเข้าไปสู่กระแสกลางแม่น้ำ ออกไป อันนี้ คือ โสดาปัตติมรรค

พอคุณไปถึงกระแสกลางแม่น้ำแล้ว นั่นคือ โสดาปัตติผล เพราะว่า โสดา ก็คนธรรมดานี่แหละ ข้อที่  1 รักษาศีลได้ (ศีล 5 ) ข้อที่ 2-4 ก็คือ  มีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชนิดตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว ไม่คลอนแคลน