ตารางกิจประจำวัน

เวลา

THE HOURS.

กิจผู้ปฏิบัติธรรมหลีกเร้นในหลักสูตร

THE TASKS.

04:30

ตีระฆังปลุก

A wake-up call.

04:30 – 05:00

กิจส่วนตัว (ที่พัก)

Getting ready for the day.

05:00 – 06:00

ปฏิบัติร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)

Group practice @ Meditation Hall.

06:00 – 07:00

ปฏิบัติตามที่กำหนด (ศาลาปฏิบัติธรรม หรือ ที่พัก)

Individual practice @ own place or the hall.

07:00 – 08:00

อาหารเช้า (โรงภัตตาหาร)

Breakfast @ The Canteen.

08:00 – 09:00

ปฏิบัติโดยการเดิน (ที่พัก หรือ บริเวณวัดฯ)

Walking Meditation.

09:00 – 10:00

ปฏิบัติร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)

Group practice @ Meditation Hall.

10:00 – 11:00

ปฏิบัติตามที่กำหนด (ศาลาปฏิบัติธรรม หรือ ที่พัก)

Individual practice @ own place or the hall.

11:00 – 12:00

อาหารว่าง และ ทำข้อวัตรฝึกสติ (บริเวณวัด หรือ ที่พัก)

Refreshment and Chores.

12:00 – 13:00

พักผ่อน หรือ ตอบคำถาม

Rest or Interviews with the master.

13:00 – 14:30

ปฏิบัติ (ศาลาปฏิบัติธรรม)

Individual practice @ Meditation Hall.

14:30 – 15:30

ปฏิบัติร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)

Group practice @ Meditation Hall.

15:30 – 17:00

ปฏิบัติตามที่กำหนด (ศาลาปฏิบัติธรรม หรือ ที่พัก)

Individual practice @ own place or the hall.

17:00 – 18:00

น้ำปานะ

Tea break @ The Canteen.

18:00 – 19:00

ปฏิบัติร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)

Group practice @ Meditation Hall.

19:15 – 20:30

ฟังธรรมร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)

Dhamma citing @ Meditation Hall.

20:30 – 21:00

เจริญเมตตาภาวนา

Mettā Bhāvanā

21:00 – 21:30

กิจส่วนตัว (ที่พัก)

Getting ready for the bed time.

21:30

ดับไฟ

Lights out.