แบบฟอร์มสำหรับงานกฐิน วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

เพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมออกโรงทาน โปรดให้รายละเอียดกับทางวัด ก่อนวันที่ 27 กันยายน 2563 กรอกแบบฟอร์มตาม ปุ่ม Link ด้านล่าง

และหากมีความประสงค์จะพักค้างคืนที่วัดฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม โปรดให้รายละเอียด กรอกแบบฟอร์มตาม ปุ่ม Link ด้านล่าง อีกปุ่มหนึ่งด้วย

ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคน :)