แบบฟอร์มสำหรับผู้ประสงค์ร่วมงานมุทิตาสักการะ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

เพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมออกโรงทาน โปรดให้รายละเอียดกับทางวัด ก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 2563 กรอกแบบฟอร์มตาม ปุ่ม Link ด้านล่าง

และหากมีความประสงค์จะพักค้างคืนที่วัดฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม โปรดให้รายละเอียด กรอกแบบฟอร์มตาม ปุ่ม Link ด้านล่าง อีกปุ่มหนึ่งด้วย

กำหนดการงานเริ่มคืนวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม สวดพระพุทธมนต์, เช้าวันที่ 4 ธันวาคม แสดง
มุทิตาสักการะ โปรดระบุวัน-มา และวัน-กลับ

ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคน :)