กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเวป

ประจำปี 2565 ดูตารางเวลาเพื่อเลือก “รอบ” ให้ถูกต้อง, รอบที่สมัครออนไลน์ได้มีดังนี้

 • 6412: 4-12 ธันวาคม 2564 ( เปลี่ยนจาก 11-19 ธันวาคม 2564 ) ==> รับเต็มจำนวนแล้ว
 • 6501: 8-16 มกราคม 2565
 • 6502: 5-13 กุมภาพันธ์ 2565
 • 6503: 5-13 มีนาคม 2565
 • 6504: 2-10 เมษายน 2565
 • 6505: 30-8 พฤษภาคม 2565
 • 6506: 4-12 มิถุนายน 2565
 • 6507: 2-10 กรกฎาคม 2565
 • 6508: 6-14 สิงหาคม 2565
 • 6509: 3-11 กันยายน 2565
 • 6510: 1-9 ตุลาคม 2565
 • 6511: 12-20 พฤศจิกายน 2565
 • 6512: 3-11 ธันวาคม 2565


วันเดินทาง วันอยู่หลีกเร้น วันกลับ

 1. หลักสูตร 7 วัน ( 9 วันรวมเดินทางไป/กลับ ) ผู้หลีกเร้นต้องเดินทางมาถึงวัดฯ ระหว่างเวลา 12.00–16.00น. ของวันเดินทางมา ซึ่งเป็นเวลาการลงทะเบียน
 2. การปฏิบัติจะเริ่มในเวลาเย็นของวันเดินทางมา ( วันที่ 0 ศูนย์ ) และ สิ้นสุดในเวลาเช้าตรู่ ( 6.30 น. ) ของวันเดินทางกลับ ( วันที่ 8 แปด )
 3. ผู้หลีกเร้นครั้งแรก ต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบวัน จนถึง ตอนเช้าเวลา 6.30 น. ของวันที่ 8 คือวันเดินทางกลับ

การรับ–ส่ง จากตัวเมืองอุดรธานี ในวันเดินทางไปกลับ
มีจุดรับ 2 จุด คือ สถานีรถขนส่ง–สำหรับผู้ที่มาโดยรถทัวร์ และ สนามบิน–สำหรับผู้ที่มาโดยเครื่องบิน ตามรายละเอียดข้างล่าง ( นี้เป็นบริการเสริม โดยอุบาสก/อุบาสิกาในเขตจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีจิตศรัทธาได้อาสาสมัคร เอื้อเฟื้อช่วยเหลืออำนวยความสะดวก รับ–ส่ง ผู้หลีกเร้นจากตัวเมืองอุดรฯมาที่วัดป่าดอนหายโศก )

 1. วันเดินทางมา เวลา 07.00 น. ที่สถานีขนส่ง อุดรธานี
 2. วันเดินทางมา เวลา 11.00 น. ที่สนามบิน อุดรธานี
 3. วันเดินทางกลับ ให้ท่านกรอกรายละเอียดการเดินทางในวันสุดท้ายของการหลีกเร้นปฏิบัติ