กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเวป
 • ดูตารางเวลาเพื่อเลือก “รอบ” ให้ถูกต้อง, รอบที่สมัครออนไลน์ได้มีดังนี้
 • 6401: 16-24 มกราคม 2564 ==> จบคอร์สแล้ว
 • 6402: 13-21 กุมภาพันธ์ 2564 ==> จบคอร์สแล้ว
 • 6403: 20-28 มีนาคม 2564  ==> จบคอร์สแล้ว
 • 6404: 10-18 เมษายน 2564 ==> จบคอร์สแล้ว
 • 6405: 1-9 พฤษภาคม 2564 ==> รับเต็มจำนวนแล้ว
 • 6406: 12-20 มิถุนายน 2564 ==> งดกิจกรรม
 • 6407: 10-18 กรกฎาคม 2564 ==> งดกิจกรรม
 • 6408: 7-15 สิงหาคม 2564 ==> งดกิจกรรม
 • 6409: 11-19 กันยายน 2564 ==> งดกิจกรรม
 • 6410: 9-17 ตุลาคม 2564
 • 6411: 6-14 พฤศจิกายน 2564
 • 6412: 11-19 ธันวาคม 2564


วันเดินทาง วันอยู่หลีกเร้น วันกลับ

 1. หลักสูตร 7 วัน ( 9 วันรวมเดินทางไป/กลับ ) ผู้หลีกเร้นต้องเดินทางมาถึงวัดฯ ระหว่างเวลา 12.00–16.00น. ของวันเดินทางมา ซึ่งเป็นเวลาการลงทะเบียน
 2. การปฏิบัติจะเริ่มในเวลาเย็นของวันเดินทางมา ( วันที่ 0 ศูนย์ ) และ สิ้นสุดในเวลาเช้าตรู่ ( 6.30 น. ) ของวันเดินทางกลับ ( วันที่ 8 แปด )
 3. ผู้หลีกเร้นครั้งแรก ต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบวัน จนถึง ตอนเช้าเวลา 6.30 น. ของวันที่ 8 คือวันเดินทางกลับ

การรับ–ส่ง จากตัวเมืองอุดรธานี ในวันเดินทางไปกลับ
มีจุดรับ 2 จุด คือ สถานีรถขนส่ง–สำหรับผู้ที่มาโดยรถทัวร์ และ สนามบิน–สำหรับผู้ที่มาโดยเครื่องบิน ตามรายละเอียดข้างล่าง ( นี้เป็นบริการเสริม โดยอุบาสก/อุบาสิกาในเขตจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีจิตศรัทธาได้อาสาสมัคร เอื้อเฟื้อช่วยเหลืออำนวยความสะดวก รับ–ส่ง ผู้หลีกเร้นจากตัวเมืองอุดรฯมาที่วัดป่าดอนหายโศก )

 1. วันเดินทางมา เวลา 07.00 น. ที่สถานีขนส่ง อุดรธานี
 2. วันเดินทางมา เวลา 11.00 น. ที่สนามบิน อุดรธานี
 3. วันเดินทางกลับ ให้ท่านกรอกรายละเอียดการเดินทางในวันสุดท้ายของการหลีกเร้นปฏิบัติ