กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเวป
 • ดูตารางเวลาเพื่อเลือก “รอบ” ให้ถูกต้อง, รอบที่สมัครออนไลน์ได้มีดังนี้
 • 1912 : 7-15 ธันวาคม 2562 รับเต็มจำนวนแล้ว
 • 2001 : 11-19 มกราคม 2563 ปิดรับทาง online, โทรฯสมัครได้
 • - 2002 : 8-16 กุมภาพันธ์ 2563
 • - 6303 : 4-22 มีนาคม 2563
 • - 6304 : 4-12 เมษายน 2563
 • - 6305 : 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563
 • 6306: 6-14 มิถุนายน 2563
 • 6307: 11-19 กรกฎาคม 2563
 • 6308: 8-16 สิงหาคม 2563 (เฉพาะผู้ปฏิบัติเก่าเท่านั้น)
 • 6309: 5-13 กันยายน 2563
 • 6310: 17-25 ตุลาคม 2563
 • 6311: 14-22 พฤศจิกายน 2563
 • 6312: 12-20 ธันวาคม 2563


วันเดินทาง วันอยู่หลีกเร้น วันกลับ

 1. หลักสูตร 7 วัน ( 9 วันรวมเดินทางไป/กลับ ) ผู้หลีกเร้นต้องเดินทางมาถึงวัดฯ ระหว่างเวลา 12.00–16.00น. ของวันเดินทางมา ซึ่งเป็นเวลาการลงทะเบียน
 2. การปฏิบัติจะเริ่มในเวลาเย็นของวันเดินทางมา ( วันที่ 0 ศูนย์ ) และ สิ้นสุดในเวลาเช้าตรู่ ( 6.30 น. ) ของวันเดินทางกลับ ( วันที่ 8 แปด )
 3. ผู้หลีกเร้นครั้งแรก ต้องอยู่ปฏิบัติให้ครบวัน จนถึง ตอนเช้าเวลา 6.30 น. ของวันที่ 8 คือวันเดินทางกลับ

การรับ–ส่ง จากตัวเมืองอุดรธานี ในวันเดินทางไปกลับ
มีจุดรับ 2 จุด คือ สถานีรถขนส่ง–สำหรับผู้ที่มาโดยรถทัวร์ และ สนามบิน–สำหรับผู้ที่มาโดยเครื่องบิน ตามรายละเอียดข้างล่าง ( นี้เป็นบริการเสริม โดยอุบาสก/อุบาสิกาในเขตจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีจิตศรัทธาได้อาสาสมัคร เอื้อเฟื้อช่วยเหลืออำนวยความสะดวก รับ–ส่ง ผู้หลีกเร้นจากตัวเมืองอุดรฯมาที่วัดป่าดอนหายโศก )

 1. วันเดินทางมา เวลา 07.00 น. ที่สถานีขนส่ง อุดรธานี
 2. วันเดินทางมา เวลา 11.00 น. ที่สนามบิน อุดรธานี
 3. วันเดินทางกลับ ให้ท่านกรอกรายละเอียดการเดินทางในวันสุดท้ายของการหลีกเร้นปฏิบัติ