ปฏิบัติที่วัดป่าดอนหายโศก
หลีกเร้น 7 วัน
วัดป่าดอนหายโศก มีการปฏิบัติธรรมประจำเดือนตลอดปี ท่านสามารถอ่านกฎระเบียบ และสมัครได้ที่นี่