สมัครหลีกเร้นปฏิบัติ

ท่านสามารถสมัครปฏิบัติธรรมผ่านเว็บได้ทันที ที่นี่ ต่อไปนี้คือรอบ การหลีกเร้นปฏิบัติ สำหรับปี 2565 โปรดอ่านกฎระเบียบการมาหลีกเร้นปฏิบัติ

Retreat
Kathin banner Kathin banner

กฐินวัดป่าดอนหายโศก

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นวัดทอดกฐินวัดป่าดอนหายโศก

โดยคืนวันเสาร์ที่ 22 มีกิจกรรมการสวดมนต์ และฟังเทศน์ 

ท่านสามารถร่วมบุญ และรับอนุโมทนาบัตรได้ที่นี่