ขอกราบน้อมส่ง
พระครูสิทธิปภากร
หลวงพ่อดร.สะอาด
ฐิโตภาโส
สู่นิพพานด้วยความอาลัยยิ่ง

พระครูสิทธิปภากร หลวงพ่อ ดร. สะอาด ฐิโตภาโส
เจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก
อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเรา
ได้มรณภาพคือละสรีระสังขาร ดับขันธ์ จากพวกเราไปอย่างสงบ
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๓:๓๓ น.
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สิริอายุ ๗๔ ปี ๘ เดือน ๒๖ วัน, พรรษา ๕๔

LPDR-LM

ประกาศจากทางวัด

การบูชาอันสูงสุดคือการปฏิบัติธรรม

พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่ได้บันทึกและรวบรวมมาไว้ให้ทุกท่านได้ฟัง
เพื่อรำลึกถึงและปฏิบัติสมาธิตามที่หลวงพ่อได้ให้โอวาทไว้

รายการวิทยุย้อนหลัง

ฟังธรรมะรับอรุณ

รายการธรรมะรัยอรุณ โดย พระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ วัดป่าดอนหายโศก ออกกากศต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เวลา ตี 5 ถึง 6 โมงเช้า เป็นประจำทุกวัน