Skip to main content

 • ดีทุกอัน ขอให้ทำจริง ไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหน เทศน์สอนไว้ ดีหมด แต่ว่าเราจะปฎิบัติจริง ๆ หรือไม่ เท่านั้นเอง ถ้าเราเอามาปฎิบัติแล้ว ได้หมด
  หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส เจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก

  ปฏิปทาหลวงพ่อสะอาดฯ ท่านเน้นความสงบเงียบ ตามแบบอริยประเพณีของครูบาอาจารย์ ท่านได้เมตตาสอนสมาธิวิปัสสนา ให้แก่ญาติโยมผู้ศรัทธามานานแล้ว และยังสอนอยู่

  เกี่ยวกับหลวงพ่อสะอาดฯ

 • ลืมอดีต–สามัคคี–มีสุข

  ตอนที่1 ตอนที่2
 • เทศน์หลวงพ่อสะอาดฯ

   

  ฟังทั้งหมด

ท่านสามารถรับฟังพระธรรมเทศนาได้ทาง Podcast ทุกระบบ