ปฏิบัติที่วัดป่าดอนหายโศก
หลีกเร้น 7 วัน
วัดป่าดอนหายโศก มีการปฏิบัติธรรมประจำเดือนตลอดปี ท่านสามารถอ่านกฎระเบียบ และสมัครได้ที่นี่
ร่วมเปิดโรงทาน/เข้าพักที่วัด
ข่าวสารจากทางวัด

ร่วมเปิดโรงทาน/เข้าพักที่วัด

เนื่องจากงานเริ่มในเช้าวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม สำหรับท่านที่ต้องการความสะดวก หรือ เดินทางไกล สามารถขอเข้าที่พักที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก

การปฏิบัติธรรม ปี 2563 เปิดรับสมัครแล้ว
ข่าวสารจากทางวัด

การปฏิบัติธรรม ปี 2563 เปิดรับสมัครแล้ว

ตารางการปฏิบัติธรรม ปี 2563 ได้มีกำหนดการออกมาเรียบร้อยแล้วท่านสามารสมครได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ปี พ.ศ. 2563 ( 2020) 6304: 4-12 เมษายน(เต็ม-ปิดรับสมั